logo gm

Construcció i restauració Gelador-Moncanut, compta amb una divisió dins l'empresa especialitzada en l’execució d’estructures de formigó, així com tot tipus d’encofrats, murs, fonamentacions, jàssera plana, reticulars...

L'empresa Construcció Estructures Obres realitzades Contacte